Dramatická výchova ZUŠ Popelka

Join in and make a change 

Víte, jak dramatická výchova slouží dětem i v běžné výuce? 

• 2021 •

Základní pilíře projektu JOIN IN AND MAKE A CHANGE

Komunikace, diverzita, empatie, inspirace, příležitosti, odpovědnost, bezpečnost, hodnoty, důvěra. 

Více informací o projektu ZDE

Dramatická výchova ZUŠ Popelka

Pro rodiče

Pro rodiče

Dramatická výchova může všem dětem pomáhat i během klasické výuky. 

S proškoleným pedagogem se děti dostávají mnohem dál v klíčových životních kompetencích. 

Dramatická výchova nabízí dětem možnost vyzkoušet si nebezpečné zážitky a situace v bezpečném prostředí hry, která je pro ně nejpřirozenějším způsobem učení.

V čem dramatická výchova pomáhá? 
  • Vyjadřovací a komunikační schopnosti
  • Sebedůvěra 
  • Rozvoj unikátního talentu
  • Dobré fungování v kolektivu
Jak se může vaše dítě stát součástí? 
  • Přihlášením ke studiu dramatického oboru ZUŠ POPELKA
  • Účastí na událostech pořádaných v rámci projektu JOIN IN AND MAKE A CHANGE
  • Zapojením ZŠ do projektu a vyškolením pedagogů na speciálním kurzu 
Události

Divadelní sobota

Divadelní festiválek s workshopem a interaktivním divadlem, pro všechny kdo si rádi hrají a je jim alespoň 8 let.

📆 KDY: 9.10. 2021, 15:00 – 18:05

📍 KDE: ZUŠ POPELKA, Pod Klikovkou 13, Praha 

Dramatická výchova ZUŠ Popelka

Pro učitele a školy

Pro učitele a školy

Praktický kurz dramatické výchovy

Dramatická výchova jako prostředek pro podporu inkluzivního vzdělávání na 1. stupni základních škol

ZUŠ POPELKA spolu s projektem JOIN IN AND MAKE A CHANGE pořádá kurz pro učitele zaměřený na zapojení právě dramatické výchovy do výuky. 

PŘIHLÁSIT SE

Obsah a cíl kurzu

Smyslem kurzu je ukázat učitelům, jak lze dramatickou výchovu využít například při řešení problémových situací v kolektivu a jak na tvorbu pozitivního třídního klimatu. 

Součástí výuky je představení základů dramatické výchovy a jednotlivých metod, jak ji využít v praxi. 

Kurz pro učitele proběhne

📆  28. – 31.10. 2021

📍 ZUŠ POPELKA, Pod Klikovkou 13, Praha 

📝  Přihlašujte se do 15. 10. 2021

Konference pro pedagogy

Využití dramatické výchovy pro pro vytvoření rovných šancí všech dětí ve škole a v životě díky zdravým vztahům v třídním kolektivu.

Konference proběhne

📆  13.11 2021, 9:30 – 15:00

📍 Online