Praktický kurz dramatické výchovy

📍 ZUŠ POPELKA, Pod Klikovkou 13, Praha 5

Dramatická výchova jako prostředek inkluzivního vzdělávání a řešení problémů na 1. stupni

Kurz je určen:

Primárně učitelům a asistentům 1. stupně ZŠ

Datum konání:

28.10.2021 – 31.10.2021

Místo konání:

Budova ZUŠ Popelka, Pod Klikovkou 13

Kurzovné:

Kurzovné bude účastníkům hrazeno z grantu EU Join in and make a change

Obsah kurzu:

Základy dramatické výchovy

Dramatická výchova a pravidla chování ve školní třídě

Dramatická výchova a tvorba pozitivního třídního klimatu

Dramatická výchova jako nástroj k řešení problémových situací v třídním kolektivu

Lektoři:

Mgr. Radka Svobodová (vyučující LDO ZUŠ Na Popelce 18, pedagog Pedf UK, lektorka mnoha zahraničních seminářů)

MgA. Lucie Švábová (vyučující LDO ZUŠ Na Popelce 18, člen divadelní skupiny Divadlo Fórum PPV zabývající se prevencí patologických jevů, lektorka seminářů hlasové výchovy)

Další informace:

Vzhledem k náplni kurzu a omezené kapacitě je potřeba se účastnit po celou dobu, tedy od čtvrtka 28.10.2021 do neděle 31.10.2021.

Všichni účastníci obdrží certifikát o absolvování kurzu.

V případě zájmu vyplňte předběžnou přihlášku.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na emailu m.jiraskova@zusnapopelce.cz nebo telefonicky na 775 202 121.

Praktický kurz dramatické výchovy

Dramatická výchova jako prostředek inkluzivního vzdělávání a řešení problémů na 1. stupni

Praktický kurz je pořádán v rámci projektu »Join in and Make a Change«, což je projekt spolufinancovaný Evropskou unií zaměřený na využití dramatické výchovy jako prostředku pro inkluzivní vzdělávání.

Kurz dramatické výchovy bude probíhat formou intenzivního praktického workshopu, který proběhne v termínu 28.10.2021 – 31.10.2021. Pracovat se bude každý den v dopoledním a odpoledním bloku. Po skončení workshopu účastníci dostanou certifikát o jeho absolvování.

Vše, co Vám chceme ukázat, si zažijete na vlastní kůži.

Kurz je vhodný pro začátečníky i pokročilé. Společně s lektory prakticky projdeme základní metody a techniky dramatické výchovy a následně se zaměříme na jejich aplikaci při práci se školní třídou.

Pro závazné přihlášení je třeba uhradit vratnou zálohu ve výši 1500 Kč. Záloha Vám bude navrácena v případě účasti na intenzivním workshopu. Pokud se workshopu nezúčastníte bude použita na uhrazení vzniklých nákladů.

Během workshopu není účastníkům zajištěna ani ubytování, ani strava, ale můžeme Vám poskytnout trošku místa v naší společné ledničce, seznam okolních restaurací, nebo heslo na Wi-Fi a doporučení kde objednat.

Kurz je omezen počtem dvaceti účastníků.

Cílem projektu je pomoci pedagogům lépe začlenit znevýhodněné děti a snáze se vypořádat s rozmanitostí v kolektivech, se kterými se během své praxe setkávají.

Hlavní rolí naší školy v tomto projektu je poskytnutí odborných znalostí a dovedností v oblasti dramatické výchovy, která má v České republice narozdíl od ostatních evropských zemí dlouhodobou tradici a zakotvení ve vysokoškolském kurikulu.

Na projektu se podílejí čtyři partnerské organizace: Základní umělecká škola Na Popelce 18, Praha 5, slovinská organizace Taka tuka, řecká Sxedia Stin Poli a polský Innocamp. Tyto organizace společně pracují na průzkumech, propagaci a zavádění metod dramatické výchovy jako efektivního nástroje pro inkluzivní vzdělávání. A společně vytváří evropskou síť školených učitelů – ambasadorů pro inkluzivní vzdělávání.

Výsledkem projektu bude mnoho praktických výstupů pro pedagogy, výukové materiály založené na metodách dramatické výchovy, praktické tipy pro učitele, osnovy kurzu pro pedagogy, strukturovaná dramata zaměřená na evropské kulturní dědictví, praktická příručka pro pedagogy.

Oficiální stránky projektu naleznete na adrese https://www.joininandmakeachange.com/home.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na emailu m.jiraskova@zusnapopelce.cz nebo telefonicky na 775 202 121.

Program kurzu

Čtvrtek 28.10.2021
09:30 – 13:00 1. Úvod, představení projektu, seznámení skupiny
13:00 – 14:30 Oběd
14:30 – 17:30 2. Budování skupiny, soustředění, partnerská cvičení, spolupráce
17:30 – 19:00 Konzultace s lektory: Zpětná vazba v DV

Pátek 29.10.2021
08:00 – 09:30 Snídaně
09:30 – 13:00 3. Držení těla jako základ výrazu a komunikace
13:00 – 14:30 Oběd
14:30 – 17:30 4. Prostor, pohyb, rytmus
17:30 – 19:00 Konzultace s lektory: Dramatická výchova a průřezová témata a RVP

Sobota 30.10.2021
09:30 – 13:00 5. Dialog, jednoduché dramatické situace, improvizace
13:00 – 14:30 Oběd
14:30 – 17:30 6. + 7. Práce s tématem, hra s příběhem
17:30 – 19:00 Konzultace s lektory: Začlenění prvků dramatické výchovy do výuky

Neděle 31.10.2020
09:30 – 13:00 8. Divadlo Fórum (řešení konfliktů)
13:00 – 14:30 Oběd
14:30 – 17:30 9. Informační a administrativní blok, reflexe kurzu