Konference: Využití dramatické výchovy pro pro vytvoření rovných šancí všech dětí ve škole a v životě díky zdravým vztahům v třídním kolektivu.

Závěrečná konference projektu je zaměřená především na praktické sdílení a ukázky věcí, které se nám v projektu osvědčili, promluví autorky metodik, knihy, učitelé kteří prošli kurzem a aktivně začleňují prvky dramatické výchovy do výuky v běžné škole. Součástí bude i ukázka strukturovaného dramatu Magický šém a workshop jak pomocí dramatické výchovy prozkoumávat s žáky konkrétní výuková témata.

📆  13.11 2021, 9:30 – 15:00

📍 Online

9:30 – 12:00
Představení projektu – projektový tým
Zážitkové vzdělávání a dramatická výchova – Monika Jirásková
Strukturované drama Magický šém – MgA. Lucie Švábová, Monika Jirásková
Sdílení dobré praxe – Mgr. Šárka Podskalská
Techniky strukturovaného dramatu – Mgr. Radka Svobodová, Mga. Lucie Švábová


13:00 – 15:00
Po stopách předků – Mgr. Radka Tesárková
Sdílení dobré praxe – Mgr. Michal Hlavatý, Mgr. Marie Pospíšilová, Eva Heřmánková
Výsledky výzkumu vliv DV na třídní klima – Mgr. Adam Vostárek
Prezentace knihy Dramainspiromat (nejen) pro učitele – MgA. Lucie Švábová
Závěr konference – projektový tým

    Údaje, které nám poskytnete, budou zpracovány pouze pro účely projektu Join and make a change a bude s nimi zacházeno podle platných interních nařízení ZUŠ Popelka a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES .

    Návod na instalaci Zoomu je možné stáhnout zde.